Den ideala retrievern för mig är en hund med en hög samarbetsvilja, en stor apporteringslust och ett starkt sök. Dessa egenskaper är delvis varandras motpoler och den perfekta hunden finns inte. Min målsättning är att komma så nära som möjligt balansen mellan dessa egenskaper. En Labrador ska vara vänlig, tålmodig och enkel att hantera i både umgänge med människor och andra hundar. Så som vi har våra hundar i Sverige dvs som familjemedlemmar tycker jag aldrig det är motiverat att kompromissa med dessa egenskaper oavsett hur hunden presterar på jakt, tävling etc.  

De tikar jag har idag känner jag representerar den typ av jaktlabrador jag själv vill representera, bevara och fortsätta utveckla i mitt eget avelsarbete. Läs mer om respektive hund under deras egen flik ovan.